bilgi talep formu
Hasar Yönetimi
xxx Hasarların hızlı ve eksiksiz olarak tazmin edilmesinin herkes için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sigorta Şirketlerinden bir hasar talep etmek için yapılması gereken hazırlıklar vakit alır ve bazen çok karmaşık da olabilir. Vaktinizi bunun yerine kendi işlerinize ayırmak en doğal hakkınızdır...
devamı »
KİMYEVİ MADDE DEPOLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

KİMYEVİ MADDE DEPOLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kimyevi maddeler genellikle plastik bidonlar içinde, sıvı veya katı halde depolanmaktadırlar. Genel kanının aksine kimyevi maddelerin hepsi yanıcı ve parlayıcı değillerdir. Kimyevi maddeyi üreten firmalar, satış yaptıkları firmalara verdikleri Material Safety Data Sheet (MSDS – Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formunda ürünün özelliklerini belirtirler. Bu özelliklerden ürünün yanıcı ve parlayıcı olup olmadığı anlaşılır.

Yanıcı ve parlayıcı madde stoklanan depolarda bazı önlemler alınması yangın riskini azaltacaktır.

İçerideki havayı dışarı atıp içeriye taze hava vermek üzere iyi bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. Bu sistem bazı depolarda doğal bir şekilde olabilir ama genellikle mekanik bir sistem kurulmalıdır. Bu şekilde depoda serbest gaz olarak bulunabilen ve tehlike yaratabilecek kimyevi maddelerin dışarı atılması sağlanır. Depoya girilince kimyevi madde kokusunun olması havalandırmanın yetersizliğine bir işarettir.

Bu tip depolarda elektrik tesisatı ve elektrikle çalışan cihazların bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde elektrik tesisatından çıkabilecek bir kıvılcım, havada bulunabilecek olan yanıcı kimyevi madde ile temas edip yangına yol açabilir. İçinde elektrik tesisatı olması gereken depolarda, patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli aletler/tesisat (exproof – patlamaya karşı korunmuş) seçilmelidir. Tabii ki depolarda kaynak, taşlama, lehim gibi kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalıdır.

Depoların izole bölümler halinde tasarlanmış olması olası bir yangının bütün depoya yayılmasını geciktireceği için yangına erken müdahale edilebildiği durumlarda deponun diğer bölümleri kurtarılmış olacaktır.

Tehlikeli kimyevi madde depolarında çıkan bir yangının yayılmasının önlenmesi veya söndürülmesi çok zordur. Bu sebeple yangının anında farkına varılmasını sağlamak için mutlaka yangın alarm sistemi kurulmalıdır. Alarmın hangi detektörden geldiğini gösteren sistemlerin kurulması yangına müdahaleyi kolaylaştıracaktır. Yangın söndürme tüplerinin de önü açık, ulaşılabilir yerlerde bulunmasına dikkat edilmelidir. Sulu yangın söndürme sistemleri kurulması planlanan depolarda, su ile reaksiyona girince patamla yaratabilen kimyevi maddelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir.Tel : (212) 272 01 21 - (212) 272 01 51 Kişisel Verilerin Korunması Copyright © 2024 | Bentem Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.